o mně

Jmenuji se Marcela 
a ráda Vás provedu světěm dětských masáží a aromaterapie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae:


2007-2013

° studium na FF UK v Praze

obor estetika

 

2014

° absolvován lektorský kurz

Ostrova objevů

 

2015

° absolvován lektorský kurz

Masáží dětí a kojenců

2015-2018

° studium

Předškolní a mimoškolní pedagogiky

VOŠ Evropská -Praha

 

Jmenuji se Marcela Mikešová a vystudovala jsem obor Estetika na FF UK v Praze. Rozhodla jsem se právě pro tento obor, jelikož mi otázka lidského vnímání vždy byla - a stále je - velkou záhadou. Slovo estetika má původ v řeckém aisthetikos a znamená vnímavost, cit pro krásu. Přesto však mému hledání nebyl s tímto vzděláním konec a rozhodla jsem se více se věnovat světu malých dětí, jejich vnímání potažmo zkoumání a vhodnému rozvíjení dětského vrozeného potenciálu. Hledám a nacházím tak skutečnou krásu v projevování, otevřenosti a tvořivosti dětí. Způsob, jakým dítě vnímá svět kolem sebe, s jakou upřímností jej utváří, by dospělému člověku neměl nikdy zevšednět.

 

V současnosti se věnuji masážím dětí a kojenců a jsem rovněž lektorkou multismyslových kurzů pro děti od 1 do 3 let. Období dítěte do tří let považuji celkově za nesmírně inspirativní, a také za nejpodstatnější část našeho života, kdy se formuje způsob našeho budoucího vnímání.

Fascinuje mne tato "živá hmota" v rukách dospělých a rovněž to, jak velký vliv má náš postoj na život dětí.

Ráda čerpám nové informace a způsoby, jak k dětem přistupovat, co pro ně dělat, jak měnit svůj postoj k nim, neboť tuším, že tak činím dobře i pro nás dospělé. Oslovují mne alternativní přístupy jako je pedagogika Marie Montessori, Walfdorfská škola nebo projekt Začít spolu. Ač jsou tyto směry přes více než sto let známé, přesto se jim nedostává takové pozornosti, jakou by si z mého pohledu často zasloužily. Ve všech těchto reformních pedagogikách oceňuji právě a především jejich postoje, které k dětem zaujímají -  vnímají děti jako svobodné, rovnoprávné, tvůrčí a po samostatnosti toužící bytosti. Věřím tomu, že děti není třeba vychovávat ve strachu, skrze trestání, pocity nemohoucnosti či skrze jiné nefunkční principy. Věřím, že je dobré vést je k tomu, aby měly vždy otevřené hledí. K radosti z každé životní výzvy, ke skutečné samostatnosti a pochopitelně i k vědomí vlastní odpovědnosti. Respektující výchova toto vše nabízí; jak svobodu, tak i s ní automaticky spjatou odpovědnost. Jistě je nutné, aby výchova měla svá pravidla. Ale je na nás, jaká si je  - třeba i společně s dětmi - nastavíme.

 

Volný čas trávím velmi ráda v přírodě, v horách, jógou, zpěvem, hrou na klavír či lukostřelbou.

 

 

Myslím, že je dobré být svobodným, odpovědným a samostatným člověkem. Stejný postoj bych ráda nabízela dětem a i všem ostatním. Postoj, že se člověk nemusí v životě ničeho bát, že nikdy není sám. Každý můžeme spočinout v náruči své duše nebo v náruči blízkého člověka (kterým je pro každé dítě jeho rodič). Věřím, že jsme se všichni zrodili pro radost a pro lásku.

Masáže dětí jsou, myslím, velmi dobrý způsob, jak dětem dát zakusit rodičovskou něhu a přijetí. Proto jsem změnila oblast svého působení a z akademické půdy jsem plynule přešla do sféry dětí kojeneckého až předškolního věku.

A jsem zde skutečně ráda.

 

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now